Inxbase ja Riskbase

Inxbase ja Riskbase

Celsius esindab Baltikumis ravimite koos- ja kõrvaltoime andmebaase INXBASE ja RISKBASE. Eestis kasutavad koos- ja kõrvaltoime andmebaase läbi digiretsepti kõik arstid ja apteekrid. Lahendust rahastab Eesti Haigekassa.

Ravimite koostoime andmebaasist Inxbase on saadaval ka eestikeelne patsiendiversioon.OÜ Celsius Healthcare on saanud toetuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest arenguplaani projektiks „Ravimite kliiniliste otsuste tugisüsteemi väljatöötamine“, mille tulemusena valmib eksportturgudele suunatud ravimitega seotud kliiniliste otsuste tugisüsteem. Projekt kestab 1.09.2017-28.02.2019. EAS toetuse summa 149 616 eurot.